Riešenie reklamácií

  1. Prečítajte si Obchodné podmienky, ktorých súčasťou sú aj reklamačné podmienky.
  2. V prípade reklamácie vyplňte Formulár pre reklamáciu/výmenu tovaru* podľa inštrukcií. Myslite prosím na to, že podľa vyplneného formulára budeme postupovať pri riešení vašej reklamácie, preto vás žiadame o čo najpresnejšie vypísanie popisu chyby a korektné vypísanie kontaktných údajov.
  3. Dokument vytlačte, podpíšte a zašlite nám ho aj spolu s reklamovaným tovarom na adresu uvedenú v sekcii Kontakty.

Ako vrátiť tovar do 14 dní

V prípade, ak si prajete od zmluvy o kúpe odstúpiť bez udania dôvodu, môžete tak urobiť do 14 dní od kúpy (prevzatia) tovaru, ktorý ste si u nás objednali.

  1. Ak chcete od zmluvy bez udania dôvodu odstúpiť, môžete tak urobiť do 14 dní.
  2. Vyplňte Formulár pre vrátenie tovaru*
  3. Vytlačiť a vypísať podľa pokynov. Zabaliť a poslať s tovarom na adresu. Nezasielať na dobierku, ale priamo na adresu: Názov firmy: isklad 210870/09, Meno príjemcu: Binary Assets s.r.o., Ulica: Dialnicna cesta 5, Hala D, gate 35, PSČ a mesto: 90301 Senec

Vrátený tovar prosím dobre zabaľte, aby neprišlo k jeho poškodeniu behom prepravy. Pri vrátení doručte prosím tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva apod.). Tovar neposielajte na dobierku, zásielka sa vám vráti späť neprevzatá! Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru na zákazníkom uvedený bankový účet. V prípade, ak ste nakupovali ako podnikateľ, prečítajte si prosím Obchodné podmienky pre podnikateľov.

*Príloha č. 1 VOP – Formulár na odstúpenie od zmluvy VZOR

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

Kupujúci:

Meno a priezvisko*:
Ulica a číslo*:
Mesto*:
PSČ*:
Telefón:
E-mail:

Týmto Vás žiadam o vrátenie peňazí za Tovar, ktorý som si objednal/objednala prostredníctvom Vášho internetového obchodu www.erotickyshop.sk. V zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. , si uplatňujem týmto právo na vrátenie plnej ceny zaplateného Tovaru vrátane nákladov a dopravného vo výške najlacnejšieho bežného dopravného u predávajúceho.

Tovar bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky:
Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo:  dňa:
Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia)*:
Číslo faktúry:

Žiadam preto o vrátenie: (ozn. len jednu možnosť)
plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je odstúpenia od zmluvy)
čiastočnej hodnoty faktúry (len určitý druh tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy)
Vrátený Tovar a počet kusov (iba ak vraciate len časť Tovaru):
Požadovaná suma k vráteniu:

Požadovanú sumu mi vráťte*:
prevodom na účet * označené polia sú povinné číslo/kód banky alebo IBAN:

Ak Tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že Predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný Tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto Tovaru.